COVİD-19 Normalleşme Sürecinde Alınması Gereken (Zorunlu) Vergisel Tedbirler


Bu süreçte yeni otomobil alımının teşvik edilmesi ve bütçeye kaynak sağlanması açısından ikinci el otomobil satışlarında belli bir tutarda harç alınması beklenmektedir.COVİD-19 Normalleşme Sürecinde Alınması Gereken (Zorunlu) Vergisel Tedbirler

 Tüm dünyada COVİD-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan tedbirler, ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle bazı farklılıklar görülse de, ülkelerin uygulama koydukları mali tedbirleri üç ana grupta toplamak mümkündür;

- İstihdamın sürdürülebilmesine yönelik önlemler (işsizlik ödenekleri, kısa çalışma katkıları gibi)

- Finansal destek (finansa erişimin kolaylaştırılması ve özel finansman paketleri oluşturulması gibi)

- Vergi ertelemeleri.

Normalleşme süreci ve sonrasında ekonomik faaliyetlerin canlandırılması ve tedarik zincirinin hızlıca güçlendirilebilmesi için alınabilecek veya alınması zorunlu hale gelecek vergisel önlemler şu şekilde belirtilebilir:

  1. Belirli bir dönem için (6 ay), kapsam dışında tutulacak vergi türleri ve mükellef grupları belirlenerek, beyan sürelerinde bir erteleme olmadan ödeme sürelerinin ertelenmesi beklenmektedir. Böylece küçük ve orta boy işletmeler, mal alımı, satımı, ücret ödemesi gibi temel işlemlerle ilgili kaynak yaratma imkanı sağlanacaktır. Bu erteleme süresi içinde ödemesini yapmak isteyen mükelleflerin teşvik edilmesi için de erken ödeme indirimi uygulaması getirilmesi hem bütçeye gelir sağlanması, hem de adalet açısından yerinde olacaktır.
  2. 2020 yılında alınacak makine ve teçhizatta olağanüstü hızlandırılmış amortisman uygulanması beklenmektedir. Yaşanan kriz ortamında yatırım şevkinin canlanmasına destek olmak için bu yıl satın alınacak her türlü makine ve teçhizata yüksek amortisman uygulanabilmesine imkan verilmelidir. Ayrıca 2020 yılına ilişkin olmak üzere zarar mahsup süresinin bir-iki yıl uzatılması yerinde olacaktır. Böyle bir uygulama işletmelerde kontrollü bir şekilde fon bırakılmasına imkan verecek ve faaliyetlerin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.
  3. İkinci el otomobil satışlarına harç uygulanması getirilerek bütçe gelirleri desteklenecektir. Ülkemizde 2019 yılı yeni otomobil satışı 450 bin adet iken, ikinci el otomobil satışı 7 milyon adet civarında gerçekleşmiştir. İkinci el araç satışında herhangi bir vergi veya harç uygulanmamaktadır. Bu süreçte yeni otomobil alımının teşvik edilmesi ve bütçeye kaynak sağlanması açısından ikinci el otomobil satışlarında belli bir tutarda harç alınması beklenmektedir.
  4. Ülkemizde kayıt dışı ekonomin boyutları yaygın olduğundan, teknik sebeplerle tanınan muaflık ve istisnalar ile selektif teşvik amaçları dışındaki muaflık ve istisnaların ayıklanması ve kaldırılması gerekmektedir. Böylece vergi tabanının genişletilmesi ve bazı kesimlere gereksiz avantajlar kaldırılarak adalet duygusunun sağlanmasına zemin hazırlanacaktır.
  5. Ülkemizde COVID-19 pandemisi atlatıldıktan sonra, muhtemelen Ekim-Kasım 2020 aylarında bu salgının tüm küresel ekonomi üzerinde yaratmış olduğu tahribatın etkilerini azaltmak, ekonominin çarklarının tekrar dönmesini sağlamak, yatırımları artırmak, ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bütçeye gelir sağlamak amacıyla kamuoyunda “vergi affı” olarak ifade edilen düzenleme yapılması kaçınılmaz gibi görünmektedir. Böyle bir düzenleme yapılırken, salgından etkilenmeyen ve hatta bu süreçte büyük rantlar elde eden kesimler tespit edilerek bunlar kapsam dışında bırakılabilir. Her ne kadar “vergi affı” gibi düzenlemelerin ülkemiz açısından faydalı olmadığı bilinse de, piyasalar ciddi anlamda bir af beklentisi içine girmiş durumdalar ve bu dönemin özelliklerini de dikkate alırsak çok kısa bir süre içinde bile vergi affının gündeme gelebileceğini söylemek kehanet olmasa gerek. Ne demiş atalarımız: “Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur”.

 

<