03 Mart 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

1xbetbetpasmariobet
a
en iyi rulet siteleri

Türkiye yönünü ne tarafa dönecek?

Bugün Türkiye’nin önünde önemli seçenekler duruyor. Batı'ya sırtını dönerek Orta Doğu'ya geri dönebilir, bu sefer liderlik etmek yerine başkalarının belirlediği bir yönü takip edebilir.

Ortadoğu’nun modern tarihi Napolyon’un 1798’de Mısır’ı işgal etmesiyle başlar. Napolyon komutasındaki bir Fransız seferi kuvveti Mısır’ı işgal etti ve Amiral Horatio Nelson komutasındaki Kraliyet Donanması tarafından ayrılmaya zorlanana kadar orada kaldı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbine Batı’dan yapılan ilk saldırıydı.

Napolyon’un gelişi ve daha da önemlisi ayrılışı, iki önemli gerçeği ortaya koydu: birincisi, bir Batı kuvvetinin ciddi zorluklarla karşılaşmadan Osmanlı’nın kalbi sayılabilecek bölgelerden birini işgal edebileceği ve ikincisi, onları sadece başka bir Batı kuvvetin çıkarabileceği. Bu olay, Orta Doğu’nun geleceğinin bölge dışı devletlerin rekabetleri tarafından şekilleneceği bir dönemi başlattı. Bu rekabetler birkaç aşamadan geçti: müdahale, hâkimiyet ve son aşamada isteksiz ayrılık. Zaman zaman dramdaki aktörler değişti ve senaryo değişti, ancak temel gerçek aynı kaldı. Bu dramada Orta Doğu’yu domine eden rekabetin son perdesinde, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki dış süper güç yer aldı. Napolyon ve Nelson tarafından açılan Orta Doğu tarihindeki dönem, Bush ve Gorbaçev tarafından kapatıldı.

Kuveyt’in Saddam Hüseyin tarafından işgal edilmesiyle başlayan 1990-91 krizinde, her iki süper güç de geleneksel olarak kendisine biçilen imparatorluk rolünü oynamadı; biri yapamadığı için, diğeri istemediği için. Orta Doğu işlerinde bir zamanlar büyük bir güç olan Moskova, Saddam Hüseyin’i ne engelleyebildi ne de kurtarabildi. Washington ise savaş hedeflerini gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği var olduğu ve Soğuk Savaş dış politikanın ana teması olduğu sürece, Amerikan varlığı Orta Doğu’da küresel bir stratejinin parçasıydı.

Fakat Sovyetler Birliği’nin dağılması başka önemli bir sonuç ortaya çıkardı: Kafkasya ve Orta Asya’da sekiz yeni bağımsız egemen devletin ortaya çıkması. Tüm bu ülkeler, kültür, dil ve tarih açısından onlarca bağla Orta Doğu’nun bir parçasıydı. Türk devletlerinin ortaya çıkması, İngiliz ve Fransız imparatorluklarının dağılmasından sonra ortaya çıkan Arap dünyası gibi, önümüzdeki on yıllarda giderek daha önemli hale gelecek ve Orta Doğu üzerinde önemli etkileri olacak. Ancak şu anda Rusya oyundan çıktı ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca muhtemelen öyle kalacak. Amerika dönmeye isteksiz. Dış güçler bölgeye stratejik ve ekonomik olarak ilgi duyuyor; zaman zaman Orta Doğu meselelerine müdahale edebilir ve hatta onların seyrini etkileyebilirler.

Orta Doğu’dakilerin birçoğu, emperyal güçlerin ayrılmasıyla ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Yaklaşık 200 yıldır ilk kez, Orta Doğu’nun yöneticileri ve halkı kendi sorumluluklarını kabul etmek, kendi hatalarını yapmak ve sonuçları kabul etmek zorunda kalıyor. Bu koşullarda, Orta Doğuluların hala gerçek sorumluluğun ve kararların başka bir yerde olduğunu varsaymaya devam etmeleri doğaldır. En basit haliyle, bu inanç, düşmanları olarak gördükleri İsrail’e ve daha genel olarak Yahudilere, Amerika’ya ve daha genel olarak Batı’ya karşı yönlendirilen garip komplo teorilerine yol açmakta. Kısaca dış güçlere!

Bazıları, kararları alıp uygulama kapasitesine sahip olan sadece dış güçlerin olduğuna inanarak, dış müdahaleye kadar giden bir adım atmakta. Bu düşünce tarzının bir süre daha devam etmesi; destek ve hatta müdahale için Amerika Birleşik Devletleri’ne, Rusya’ya ve hatta Avrupa Birliği’ne başvuruların yapılması da muhtemel. Batı’yı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ni Orta Doğu üzerinde “emperyalist tasarılar” ile suçlayanlar geçmişin gölgelerine karşı savaşıyorlar. Ancak başka bir suçlama da kültürel nüfuzdur. Batı kültürünün meydan okuması Orta Doğu tartışmasının neredeyse iki yüzyıldır ana teması olmuştur. Amerikan popüler kültürü, bu meydan okumayı en son ve en yaygın şekliyle sunmaktadır. Orta Doğu hükümdarları, liderleri ve düşünürleri bu meydan okumaya çeşitli yanıtlar sunmuş ve şüphesiz ki sunmaya devam edecektir: taklit etmek, benimsemek, adapte etmek, içselleştirmek, şikâyet etmek, kınamak veya reddetmek.

1798’de Napolyon geldiğinde Orta Doğu’da sadece iki bağımsız devlet vardı: Türkiye ve İran. Her ikisi de mevcut şekillerinde devrimle kurulmuş rejimlere sahiptir – seküler Türkiye Cumhuriyeti ve teokratik İran Cumhuriyeti. Her ikisi de kurucularının ardından Kemalizm ve Humeynicilik olarak adlandırılabilecek devrimci ideolojilerden ilham almıştır. Ve bugün her iki ideoloji de, çok farklı şekillerde olsa da, saldırı altındadır. Bugün, Orta Doğulu insanların giderek artan bir şekilde düşüncelerini veya bağlılıklarını liberal demokrasi ve İslami fundamentalizm gibi bu iki ideolojiden birine yönlendirdikleri görülmektedir.

Bu mücadelede, fundamentalizm birkaç avantaja sahiptir. Bir Müslüman ülkede geniş halk kitlelerine hitap eden, tanıdık ve anlaşılır bir dil kullanır. Ekonomik yoksunluk, sosyal kopukluk ve siyasi baskı döneminde, birçok kişi bu kötülüklerin yabancı düzenlemelerin sonucu olduğuna ve çözümün İslam’ın orijinal, otantik yoluna dönüş olduğuna inanmaya hazırdır.

Demokrasi savunucuları ise aksine, birçok kişi için tanıdık olmayan ve anlaşılmaz bir program ve dil sunar. Ayrıca, demokrasinin adı ve onun işlediği parti ve parlamentoların adları, bu isimleri son zamanlarda kullanan beceriksiz rejimler tarafından birçok Müslümanın gözünde lekelendi. Ancak, bazı şeyler değişiyor. Fundamentalistlerin güçlü olduğu ülkelerde ve daha da fazlasında yönetimde oldukları ülkelerde, Müslümanlar etik bir din ve yaşam tarzı olarak İslam ile acımasız bir siyasi ideoloji olan fundamentalizm arasında ayrım yapmayı öğreniyorlar.

Ortadoğu’daki demokrasi ile fundamentalizm arasındaki mücadelede demokratlar çok ciddi bir dezavantaja sahiptir. Demokratlar olarak, fundamentalistlere propaganda yapma ve yarışma fırsatı tanımak zorundalar. Bu görevi yerine getiremezlerse, kendi demokratik inançlarının özünü ihlal etmiş olurlar. Paradoksal bir şekilde, bazen Batılıların Batı değerleri ve özgürlüğü pahasına bile olsa demokratik özgürlüğe olan endişesi, laiklerin bu sorunu geleneksel yoldan çözmelerine engel olur.

Fundamentalistler böyle bir engel altında değiller. Onlar için seçimi kazanmak, güce giden birkaç olası yoldan biridir ve geri dönüşü olmayan tek yönlü bir yoldur. Fundamentalistler, evde konuşurken demokratik seçime herhangi bir bağlılık bile dile getirmezler ve iktidara geldikten sonra geldikleri yol üzerinden ayrılmaya hiçbir şekilde razı olmayacaklarını açıkça belirtirler. Aksine, Tanrı’nın kanununa aykırı olan unsurları ve fikirleri kökten yok etmek ve bu kanunu uygulamayı kutsal bir görev olarak görürler. Onlara göre demokrasi istediğin durakta inip istediğin durakta bineceğin tramvay gibidir. Ya da amaca giden her yol mubahtır.

Bazıları rakip aşırılıklar arasında olası bir uzlaşmadan bahseder. Ancak henüz böyle bir uzlaşmanın işaretleri pek yoktur ve şu anda böyle bir uzlaşmanın ortaya çıkması muhtemel görünmemektedir. Yakın zamana kadar, böyle bir uzlaşmanın ortaya çıkma olasılığı en iyi Türkiye’de görünüyordu; çünkü nüfusun çoğunluğu mütedeyyin Müslüman olan, zorluklar ve geri dönüşlerle de olsa yarım yüzyıl boyunca parlamentarizmle işleyen bir ülke. Türkiye, böyle bir demokrasiyi kurup sürdüren ilk Müslüman ülke oldu; aynı zamanda açıkça İslami bir parti liderinin seçim ve anayasal yollarla cumhurbaşkanı olduğu ilk ülke oldu. Ancak, onun liderlik ettiği parti sadece İslami değil; birçok taraftarı için fundamentalisttir. Bazı Arap ülkelerindeki en aşırı fundamentalist unsurlarla ittifak halindedir.

Bu gelişmeler tarafından tetiklenen alarm, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda yayılan fundamentalist faaliyetlerin raporlarıyla daha da artmaktadır ve daha da tehlikeli olanı, büyük miktarda silah edinilmesidir. Fundamentalistlerin seküler unsurlar ile bir hesaplaşmaya hazırlanması, Türkiye’nin başka bir Cezayir veya daha inandırıcı bir şekilde başka bir İran haline gelebileceği korkusu yaygın bir şekilde ifade edilmektedir. Bu gerçekleşirse, sorun kesinlikle hızla yayılacaktır, hem kuzeyde eski Sovyet Türk devletlerine hem de güneyde eski Osmanlı Arap devletlerine. Ancak bu olası değildir. Türkler, İran dışında tüm Müslüman komşularının aksine, bağımsızlık konusunda uzun süre deneyime sahiptir. Ayrıca demokratik değişim konusunda benzersiz bir deneyime sahiptirler. Türk siyasi sınıfının 2000’lerin sıkıntıları arasında kaybettiği yetenek ve istikrarı yeniden kazanacağı umulabilir. Türkler, Orta Doğu’da sık sık liderlik etmişlerdir; Osmanlılar döneminde İslam imparatorluğunda, Kemal Atatürk döneminde milliyetçi kurtuluşta, onun halefleri yine yol göstereceklerdir.

Her iki durumda da, Türkiye’de ne olursa olsun, bölge genelinde büyük ve önemli etkilere sahip olacaktır. Fundamentalist bir Türkiye, bir süre İran ile iyi ilişkileri sürdürebilir, ancak bölgenin tarihî desenleri er ya da geç yeniden ortaya çıkacaktır. İslami bir Türkiye ve İslami bir İran, bu sefer yüzyıllar önce olduğu gibi liderlik için rakip olarak karşı karşıya gelecektir, seçim bu sefer inancın Sünni ve Şii versiyonları arasında yapılacaktır.

Demokrasi ile militan fundamentalizm arasındaki mücadele sadece İslam dünyasıyla sınırlı değildir. İsrail’de de giderek daha önemli hale gelmektedir. Din, her zaman İsrail yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Sonuçta, Yahudi kimliğinin ve dolayısıyla İsrail’in devlet olmasının temel unsurudur. Bununla birlikte, demokrasi hayatta kalmış ve hatta gelişmiştir. İsrail, çoğunlukla Batı dünyasının bir parçası olmuş ve demokrasisi çoğunlukla Batı uluslararası ortamında doğal olarak işlemiştir.

Belki de Orta Doğu’yu tehdit eden en büyük tehlike, devletlerarası savaşlar değil, devletler içindeki savaşlardır. Lübnan’daki iç savaş en açık örnektir. Bir süre boyunca, Lübnan açık bir demokrasi olarak sorunsuz bir şekilde işledi – hatta tüm Arap dünyasında tek olandı. Bununla birlikte, bu demokrasi, bölge dışı ve bölge içi güçlerin önce siyasi sonra askeri müdahalesi sonucunda hayatta kalamadı.

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, dış dünya için Orta Doğu’daki en önemli tek unsur petrol oldu. Fakat zamanla, petrolü kullanışlı ve sonra gerekli kılan bilim ve teknolojinin ilerlemesi, daha açık, daha ucuz ve daha erişilebilir enerji kaynaklarıyla değiştirecektir. Bununla birlikte, şu anda petrol hala en önemli, hatta bazıları için tek önemli kaynaktır. Petrol üreten ülkeler de, döviz kazançlarının çoğunu veya tamamını sağlamaktadır. Ancak gelecekte, petrol üreten ülkeler iki krizle karşılaşacak; birincisi tükenme, ikincisi ise yerini başka bir enerji kaynağına bırakma krizidir. Irak, Suudi Arabistan ve Kafkasya ile Orta Asya cumhuriyetleri gibi birkaç ülke hala büyük kullanılmamış kaynaklara sahiptir. Geri kalanlar, özellikle İran, daha az avantajlı durumdadır. 21. yüzyılın ilk yarısında, ana kaynakları haline gelen petrolden yoksun kalacaklar.

Ancak petrolden daha büyük bir sorun gelecekte (çünkü bu sadece bazı değil, bölgenin tüm devletlerini etkileyen bir sorundur) su olacaktır. Orta Doğu’nun tarımı artık insanlarını beslemek için yeterli değildir ve bu fark daha da kötüleşecektir. Hızla büyüyen bir nüfusu besleme ihtiyacı sürekli olarak daha fazla gıda gerektirir. Burada petrolle olduğundan daha fazla, çatışma ve işbirliği arasında bir seçenek vardır. Bölgede yeterli suya sahip tek ülke olan Türkiye, zaman zaman boru hatları veya deniz yoluyla su ihraç etme teklifinde bulunmuştur. Bu tür projeler, bu boru hatlarının geçeceği ülkeler arasındaki çatışma ve güvensizlik nedeniyle gerçekleşmemiştir. Barışçıl bir Orta Doğu’da, bölgesel işbirliği yapısına sahip olarak bu projeler canlandırılabilir. Daha da önemlisi, ülkeler tuzdan arındırma projelerinde işbirliği yapabilirler. En azından şu anda bölgenin su sorunlarına tek çözüm budur.

Orta Doğu’daki nüfus patlaması başka önemli bir olgu olan göçü üretiyor. Avrupa, nispeten yüksek bir yaşam standardına ve düşük bir doğum oranına sahiptir. Öte yandan, Orta Doğu’nun düşük bir yaşam standardı ve yüksek bir doğum oranı vardır. Modern seyahat ve siyasi rahatlama, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ulaşmayı ve girmeyi daha kolay hale getirmiştir. Zaten göç, özellikle Türkiye’den Avrupa’ya olan göç, bu ülkelerde birçok kişi tarafından önemli bir sorun olarak görülmektedir. Birkaç istisna dışında, bölgenin ekonomik yapısı kötü durumdadır. Verimlilik dramatik bir şekilde düşmekte, yeni işlerin yaratılması durmakta ve işsizlik oranları en yüksek seviyededir. Yoksullar daha fazla fakir hale geliyor. Felaketten kaçınmak için büyük ekonomik gelişme gerekecektir ve bunun da Orta Doğu’yu hem Batı hem de Doğu’nun gelişmiş ülkeleriyle uyumlu hale getirmek için gereken sosyal, kültürel ve bilimsel değişiklikleri gerektireceği varsayılacaktır.

Demokrasi ile fundamentalizm arasındaki rekabet, dışa ve içe modernleşme arasındaki başka bir seçimi etkileyecektir. Dışa modernleşme, Batı bilimi ve sanayisi tarafından sağlanan cihazları, kolaylıkları ve konforları kabul etmek anlamına gelirken, zararlı olarak görülen Batı değerlerini reddetmek demektir. Ne yazık ki, bu genellikle bu cihazları ve kolaylıkları üreten bilimi ve bu bilimi mümkün kılan yaşam tarzını da reddetmek anlamına gelir. Birisi şunu söyleyebilir: Dışa modernleşme bir silah satın almak ve ateşlemek anlamına gelir. İçe modernleşme ise bir silah üretmeyi ve sonunda tasarlamayı öğrenmek demektir. Ancak bu, bilimin elli yıllık ders kitaplarından öğretildiği bazı ülkelerde olası değildir. Modern dünyaya ayak uydurmak, modern teknolojiyi ödünç almak veya satın almak anlamına gelmez. Bu, o teknolojinin yaratıldığı sürece dâhil olmayı, yani zihinsel devrimi, ekonomik, sosyal ve sonunda politik dönüşümü yaşamayı gerektirir.

Orta Doğu’yu dönüştürmeye yardımcı olabilecek üç unsur vardır: Türkiye, İsrail ve Kadınlar: birincisi önceden uzak duran, ikincisi önceden dışlanan, üçüncüsü ise önceden baskı altında olan. Bunlardan en önemlisi kadınlardır. İzin verilirse, Orta Doğu’yu maddi gelişme, bilimsel ilerleme ve sosyo-politik özgürleşmenin yeni bir çağa getirmede önemli bir rol oynayacaklardır. Orta Doğu’nun insanları arasında, kadınlar sosyal ve siyasi özgürlükte en güçlü çıkarları olan gruptur. Zaten en cesur ve etkili savunucuları arasındadırlar; belki de kurtuluşu onlar getirecektir. Dünyanın bazı bölgelerinde olduğu gibi, bazı kadınlar cinsiyetlerinin aşağı görülmesini savunur ve hatta överler. Diğerleri ise hiçbir şeyden haberdar olmadıkları için boyun eğerler. Ancak özgürlük ve eşitlik fikirlerine dokunan ve dış etkileşim ve örneklemeye giderek daha açık olan giderek artan sayıda kadın, buna karşı isyan edecektir. Müslüman ülkeler, nüfusun yarısının yeteneklerini ve enerjilerini kendilerinden mahrum bıraktıkça, gelişmiş dünya ile aynı hızda tutunmayı umut bile edemezler ve diğer yarısının doğasını eğitimsiz ve ezilmiş annelere emanet ederler.

Bugün Türkiye’nin önünde önemli seçenekler duruyor. Batı’ya sırtını dönerek Orta Doğu’ya geri dönebilir, bu sefer liderlik etmek yerine başkalarının belirlediği bir yönü takip edebilir. Ya da Batı ile bağlarını sıkılaştırabilir ve Orta Doğu’ya sırtını dönebilir. Her iki durumda da, Türkiye bölgede büyüyen bir rol oynayabilir ve muhtemelen oynayacaktır. Türkler, Arap devletlerinden daha fazla siyasi deneyime, daha gelişmiş bir ekonomiye ve daha dengeli bir topluma sahiptir. Türk örneği, belki de Türk liderliği, Arapların seçimlerini etkilemede kritik bir rol oynayabilir. Yakın gelecekte Türkiye’de alınacak kararlar, Türk etkisinin hangi yöne işaret edeceğini belirleyecektir.

Bölgenin ülkeleri arasında barış ve işbirliği ile birlikte birçok sorunun çözülmesi ve büyük bir ekonomik genişlemenin başlatılması mümkün olabilir. Türkiye önemli bir katkı yapabilir. Ancak bu tür bir işbirliği, birçok psikolojik engelin aşılmasını gerektirir – güvensizliğin giderilmesi, geçmişte yaşananların unutulması, gururun yutulması. Bunların hepsi zor, belki de imkânsızdır. Ancak bu fırsat penceresi sonsuza dek açık kalmayacaktır.

Petrolü ve geçiş yolları geçmişte ne kadar önemli olsa da, modern teknoloji ve iletişim olanakları tarafından eskimiş olsa bile Orta Doğu, dünyada hala önemli bir yere sahip olacak – üç kıtanın kesişim noktası, üç dinin merkezi, arzulanan ya da korkulan stratejik bir bölge olacaktır. Er ya da geç, dış güçler için tekrar ilgi odağı olacak – eski güçler canlanırken, yeni güçler ortaya çıkacak. Eğer mevcut yolunda devam ederse, bölge, ne Hindistan ve Çin’in kaynaklarına ne de Avrupa ve Amerika’nın teknoloji ve endüstrisine sahip olmayan, uluslararası büyük oyununda, bir oyuncu yerine bir piyon olacaktır.

Antik çağda, Orta Doğu insan medeniyetinin ve tek tanrılı dinin doğduğu yerdi. Orta Çağ’da, uluslararası ve kültürlerarası bir toplumun evi, neredeyse her alanda bilim ve teknoloji, kültür ve sanat alanında yükselen yeniliklerin ve başarıların kaynağıydı. Büyük ve geniş imparatorlukların merkeziydi. Onlardan sonuncusu, birçok yönden en büyüğü olan Osmanlı İmparatorluğu idi. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda güçlü bir dünya gücüydü – orduları iki kez Viyana’ya kadar ulaştı, gemileri İzlanda’ya ve Sumatra’ya kadar yol aldı. Osmanlı sonrası Orta Doğu’da hiçbir büyük güç yok ve siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal sorunları çözene kadar da olmayacak.

Bölgede süregelen mücadele, kaynakların savaş politikalarına ve silahlanmaya yönlendirilmesi, dış müdahale ve egemenliğin yeniden oluşmasını olası hale getirecektir. Ancak, başka bir yol daha var – barış ve ilerlemenin yolu. İkincisi büyük ölçüde ilkine bağlı olacak. Bu, tarafların kendi taleplerinde uzlaşmaya ve diğerlerinin taleplerini hoşgörüyle karşılamaya hazır olmalarını gerektirecek. Uzlaşma ve hoşgörü, Orta Doğu’da geçmişte pek görülmemiştir, ancak bazı önemli aktörler arasında aralıklı olarak belirtiler olmuştur. Bölgenin farklı halkları gerçekten yeteneklerini ve kaynaklarını birleştirirse, Orta Doğu’yu, uzak bir geçmişte olduğu gibi, insan medeniyetinin önemli bir merkezi haline getirebilirler. Aksi takdirde, onlar ve çocukları karanlık bir gelecekle karşı karşıya kalacaklar.

Her bir ülke ve bölge için, bir dizi alternatif gelecek vardır; bir uçta işbirliği ve barışa, aydınlanmaya ve refaha doğru ilerleme; diğer uçta ise yoksulluk ve cehalet, korku ve şiddet, zulüm ve anarşi, nefret ve özgürlük duygusuyla dönüp duran bir kısır döngü. Bölge halkları ya geçmişin karanlık dehlizlerinde yok olup gidecek ya da geleceğin aydınlık yolunda var olacaktır. Seçim bölge halklarına bağlı olacaktır.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kiralardaki fiyat artışları nasıl duracak?

HIZLI YORUM YAPVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.