31 Ocak 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Gümrük Yönetmeliği'inde önemli değişiklikler yapıldı.

Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan en dikkat çekici değişiklik 53. maddede yer alan yurt içi  masrafların beyanına ilişkin oldu.

Bilindiği üzere, KDV matrahına giren depolama, liman tahliye gibi masrafların beyanname açıldığı sırada tam tutarları çoğunlukla bilinmediği için tahmini olarak yapılıyordu. Kesinleşen tutarların yüksek olduğu durumda ise, 234. maddeye göre vergi farkı cezaları uygulanmaktaydı. Yapılan düzenleme ile, tutarı kesin olarak bilinmediği için beyannameye yaklaşık olarak beyan edilen depolama, liman hizmetleri gibi yurtiçi masrafların, kesinleşip muhasebe kayıtlarına intikal ettiği ayı takip eden ayın 26’sına kadar cezasız şekilde tamamlayıcı beyanının yapılabilmesi imkanı getirildi.

Antrepo beyannamelerine elektronik ortam şartı 

112. maddenin 4. fıkrasında yapılan değişikliğe göre de, : İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hususlar uygulanmayacak. Değişikliğe göre, İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanacak. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılacak. Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılacak ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanacak.

Usulsüzlük cezası uygulanacak

Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde 30 gün içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekecek. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılan her gün için usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yapılan diğer değişiklikler de şöyle

Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz ediliyor. Yapılan değişiklikle antrepo ve ihracat beyannamelerinde ibraz edilmeyecek.

Transit rejiminde basitleştirme izinleri kapsamında Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilecek. Basitleştirme izin başvurularında “Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı” aranmayacak.

Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde rejim kapatma başvurusu izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılabilecek.

Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgiler düzenlendi.

Gümrük Antrepoları Yatırım izninde dikkate alınacak ödenmiş sermaye miktarları güncellendi.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında stajyer çalıştırabilecek ancak stajyerler gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamayacak.

Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekecek.

Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarılırken ; Geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasına alındı.

Yönetmeliğin “Antrepo Açma Ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler” başlıklı 80 nolu ekinde de değişiklikler yapıldı.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gümrük memuruna tokat için inceleme

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

escort ankara