14 Nisan 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

1xbetbetpasmariobet
a
en iyi rulet siteleri

“Yurtta barış, dünya da barış”

Büyük güçlerin Orta Doğu'ya müdahil olup olmayacağı konusunda zaman zaman ortaya çıkan tartışmalar, duruma dair tarih dışı bir bakışı akla getiriyor. Büyük güçler işin içinde.

Dinlemek bir şeydir; umudun sesini çözmek başkadır. Barışa giden yolu bulmak için bir dizi tutarlı ve uygulanabilir öneriyi bir araya getirmek de başka bir şeydir. Farklı seslerin söylemeye çalıştıklarını dış dünya duyana kadar Filistin sorununa bir çözümünün bulunabileceği zor görülüyor.

Filistin sorununu rasyonel bir şekilde anlamanın önündeki en büyük engel, Batı’da, özellikle de ABD’de popüler tutumların kutuplaşmasıdır. Bu kutuplaşma, basında ve diğer iletişim mecralarında sorunun sıklıkla çarpıtılmasına neden olmuştur. Her iki tarafın da diğerinin meşru bir davası olduğunu inkâr etmesi ve orta yol arayanlara düşman olarak görmesi yönünde bir eğilim var.

Pek çok İsrailli ve onların destekçileri, Filistinlileri ulusal haklara ilişkin tarihsel veya güncel iddiaları olmayan “görünmez adamlar” olarak görüyor. Çoğu Arap milliyetçisi ise İsrail devletinin hukuki bir dayanağı olmadığını düşünüyor. Birbirlerine dair bu Arap ve İsrail bakış açısı o kadar geniş çapta ve ısrarla yayıldı ki, Batı basınının görüntülerine sızdı.

Bir grubun temel haklarını göz ardı etmenin veya inkâr etmenin, diğer grubun haklarının nihai olarak yok olmasına yol açacaktır. Barış ve insana yakışır yaşam koşulları her ikisi için de mevcut değilse, diğerleri için de mevcut olmayacaktır. Ve her ikisi için de temel ihtiyaç barıştır.

Yahudiler ve Araplar kadim ve acı çeken halklardır ve acıları hala devam etmektedir. Her ikisine de diğer kültürlerden insanlar tarafından zalimce davranıldı ve her ikisi de hala kontrolleri dışındaki güçler tarafından manipülasyona maruz kalıyor. Her ikisi de kendi kimliklerini, özgürlüklerini ve ulusal gelişmelerini tesis etmeye çalıştıkları için diğer halklara ve birbirlerine güvenmiyorlar.

Mevcut Arap-Yahudi mücadelesinin köklerinin, kadim karşılıklı düşmanlıkların zehirli topraklarında değil, her birinin diğerlerinin elinde gördüğü kötü muamelede büyümesi tarihin en büyük ironilerinden biridir. Yahudiler ve Araplar Sami kuzenlerdir, kültürel özellikleri ve gelenekleri paylaşırlar ve Yahudilerin Hıristiyan Batı tarafından sürekli zulme maruz kaldığı dönemlerde bile uzun yüzyıllar boyunca birbirleriyle göreceli olarak barış içinde yaşamışlardır.

Avrupalıların kendilerini sınırladıkları bir dönemde Yahudiler, İspanya’dan Hindistan sınırlarına kadar Müslümanların kontrolündeki toplumlarda özgürce yaşadılar. Hıristiyan Avrupa’nın karanlık çağlarla mücadele ettiği bir dönemde İslam dünyasının kültürel canlılığı, bir ölçüde İslam yöneticilerinin kendi toplumlarıyla ilgili izledikleri aydınlanmış politikalardan da kaynaklanıyordu. Modern zamanlarda bile birçok Yahudi, Müslüman dünyasında kamu hizmetinde öne çıktıkları yüksek sosyal, kültürel ve mali konuma ulaştı.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren artarak devam eden Arap-Yahudi mücadelesi en yoğun şekilde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşandı; iki halk, kendi yöntemleriyle ortak statülerine son vermeye çalıştı. On dokuzuncu yüzyıl Yahudi milliyetçiliğinin en dinamik gücü olan Siyonizm, tam da Arap milliyetçiliğinin ölmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan yükselmeye başladığı sırada dünya sahnesine çıktı. Eş zamanlı olarak ortaya çıkan bu milliyetçiliklerin kaderi ne yazık ki aynı topraklara sahip olmak için mücadele etmekti.

1860’lı yıllardan başlayarak, o zamanlar pek mümkün olmayan, Filistin’e göç hayalini vaaz eden Avrupalı Yahudi grupları vardı. Yaratıcı ve kararlı bir Orta Avrupalı gazeteci olan Theodor Herzl bu fikri benimsedi ve 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde Siyonist Kongre’ye bir Yahudi vatanı yaratmaya yönelik bir program geliştirmesi için meydan okudu. Bunun nasıl başarılması gerektiğini “Yahudi Devleti” başlıklı bir broşürde önerdi. Böylece Siyonist hareket hızla dünya Yahudileri arasında geniş çapta tartışılan bir konu haline geldi.

1900’lerin başında Herzl, Filistin’de bir vatan kurma konusunda umutsuzluğa kapılmaya başladı ve Doğu Afrika’daki yeni İngiliz sömürge topraklarının ılıman dağlık bölgelerinde Yahudi yerleşimi için toprak sağlama yönündeki İngiliz teklifini kabul etme sorununu ciddi bir şekilde gündeme getirdi. Başka bir zamanda Arjantin dikkate alındı. Ancak bu tür önerilerin tümü Siyonistlerin tabanı tarafından Filistin’e dönüş lehine kesin bir dille reddedildi.

Bu tartışmalar sürerken 1917 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Balfour Deklarasyonu yayımlandı. Bu, Lord Balfour’un Lord Rothschild’e yazdığı ve “Majestelerinin Hükümetinin Filistin’de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasını olumlu karşıladığını” belirten tek sayfalık bir mektuptu. 1920’lerin ortalarına gelindiğinde İngiliz yöneticilerin ve işgal güçlerinin Filistin’e yerleşmesiyle uzlaşmaz gibi görünen bir çatışma ortaya çıktı. Filistin toprakları, dünyanın birçok yerinden gelen ve sayıları giderek artan Yahudi yeni gelenler tarafından sahiplenildi. Aynı zamanda bu topraklar, zamanla kendi siyasi kaderlerini kontrol etmeleri gerektiğini düşünen yerleşik Arap çoğunluk tarafından da iddia ediliyordu. Her iki taraf da ülkeyi İngiliz manda kontrolünden kurtarmak ve kendi “haklı” iddialarını oluşturmak konusunda giderek daha fazla mücadele etmeye başladı. Aradan geçen bunca yılın ardından, Filistin’e yönelik rakip iddiaların göreceli değeri konusunda bir anlaşmaya varmak hâlâ mümkün değil.

İki savaş arası dönemde Filistin’de paralel ama tamamen ayrı ve farklı ulusal topluluklar ortaya çıktı: Yahudi cemaati ve Filistin Arap topluluğu. Her birinin, çocuklarına kendi ulusal davalarının destekçisi olmalarının öğretildiği kendi eğitim sistemi vardı. Her biri kendi siyasi sistemini geliştirdi. Arap ve Yahudi sosyal ve ekonomik örgütleri, kendi topluluklarının ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ve her topluluk güvenlik ve yeraltı askeri veya paramiliter güçlerini örgütledi.

Filistinli Araplar Siyonizm’i durdurma çabalarında başarılı olamadılar. 1920’lerde başlayan, 1930’lu ve 1940’lı yıllarda hızlanan Arapların Yahudilere ve Yahudilerin Araplara karşı şiddetli mücadelesi, İngiliz Manda hükümetinin korumaya çalıştığı sükûneti defalarca bozdu. Britanya Manda hükümeti bu hareketi kontrol altına almaya çalıştı ancak kısmen başarılı oldu ve sonunda göçmen akışı devam ettikçe ve toplumlar arası şiddet tırmandıkça Filistin’i yönetme mücadelesinden vazgeçti.

Sonunda Aralık 1947’de Birleşmiş Milletler taksim planı kabul edildi. Ve ardından Filistin’de bir iç savaş durumu oluştu. 14 Mayıs 1948’de Yahudi devleti kuruldu; Ürdün, Suriye, Mısır, Lübnan ve Irak, İsrail’e açık bir askeri saldırı başlattı. Ancak İsrail karşısında başarısız oldular ve İsrail BM’nin orijinal taksim planında yer alan topraklardan daha fazla toprak elde etti. Nihayet 1949’da yapılan bir dizi ateşkes anlaşması düşmanlıkları sona erdirdi. Ancak barış gelmedi. Organize mücadelenin yerini hiç durmayan bir propaganda savaşı, sayısız terör ve terörle mücadele eylemleri aldı. Bir Yahudi devletinin kurulması ve yenilgi Araplar arasında acı, hayal kırıklığı ve aşağılanmış bir iktidarsızlık duygusu olmaya devam etti.

Büyük güçlerin Orta Doğu’ya müdahil olup olmayacağı konusunda zaman zaman ortaya çıkan tartışmalar, duruma dair tarih dışı bir bakışı akla getiriyor. Büyük güçler işin içinde. Uzun süredir bu işin içindeler. Fransızlar, İngilizler ve Türkler, Arap dünyasında çok uzun bir süre önemli ve tarihi nüfuz rollerine sahip oldular. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Fransızlar ve İngilizler Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini aldı ve onların kültürel etkileri birçok yönden hala görülebiliyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hem İngiltere’nin hem de Fransa’nın emperyal gücü hızlı bir düşüşe geçti ve tam ulusal bağımsızlık çabası bölgede büyük ölçüde galip geldi. Savaş sonunda süper güçler olan Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri baskın etkinin tarafları haline geldi.

ABD, çeşitli şekillerde Ortadoğu’nun ekonomik, siyasi ve askeri işlerine derinden müdahil oldu ve bölgedeki İngiliz ve Fransız gücünün çöküşünün bıraktığı boşluğu kısmen doldurdu. Sovyetler Birliği, Akdeniz-Ortadoğu bölgesinde büyük nüfuz arayışına yönelik Çarlık dış politikasını sürdürdü. Üstelik Sovyetler Birliği Ortadoğu’yu hayati savunma alanı içinde görüyordu. Kendi ulusal güvenliği açısından NATO’nun nüfuzunu Doğu Akdeniz’den uzaklaştırmak istiyordu. Potansiyel olarak Amerika ve Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’ya müdahalesi ve Arap-İsrail çatışmasındaki destekleyici rolleri, tüm dünya barışına yönelik tehditlerin en büyüğünü oluşturdu. Tüm dünyanın barışı Sovyet-Amerikan ilişkilerine bu kadar önemli bir şekilde bağlı olduğundan, birbirlerinin hedeflerini ve tutumlarını açıkça anlamaları önemliydi. Bugün süper güçlerin barışı dayatması pek mümkün görünmüyor. Zira Ortadoğu’da çatışmaların üzücü bir şekilde devam etmesinin büyük sorumluluğu hem tarihsel olarak hem de günümüzde onların omuzlarındadır. Bölgede yer alıyorlar ve yer almaya devam edecekler. Söz konusu olan bu katılımın niteliğidir. İlgili güçleri Arapların ve İsraillilerin barışı ve refahı konusunda gerçek bir kaygıyı tanımaya ve bu kaygıyı dikkate almaya ikna etmek için hem ikili hem de Birleşmiş Milletler kanalları aracılığıyla aralıksız çaba gösterilmelidir.

Gerçek şu ki, terörizm ve terörle mücadele, giderek İsrail ve Arap komşularının iletişim kurmaya çalıştığı dil haline geliyor. Her iki tarafın da korkuları göz önüne alındığında, dışarıdan bakan biri bu korkunç eylemlerin neden meydana geldiğini anlayabilir. Dışarıdan bakan birinin anlayamadığı şey, bu yıkıcı modelin devamı ile herkesin neyi başarmayı umduğudur. Arap terörizmi İsrail’in anında tepkisine neden oluyor ve bu tepki genellikle “göze iki göz” ilkesine dayanıyor. Ancak İsrail içinde hükümetin tutumuna temkinli bir şekilde meydan okuyan saygın sesler de var. Bunlar bir avuç pasifistten akademisyen tarihçilere, yazarlara ve radikal solculara kadar uzanıyor. Bu eleştirmenlerin hemfikir olduğu şey, İsrail’in mevcut barış ve savaşa hayır politikasının süresiz olarak sürdürülmesinin yetersiz olduğudur.

İsrail’in sınırsız toprak yayılmacılığı ihtimaline ilişkin Arap paranoyası, Arapların İsrail’i yok etme ve tüm Yahudileri katletme yönündeki bitmek bilmeyen kararlılığı ihtimaline yönelik Yahudi paranoyasıyla eşleşiyor. Araplar İsraillilerle olan anlaşmazlığı şiddet yoluyla çözmeye çalışırken ne kadar ileri giderlerse İsrailliler Araplara karşı o kadar fazla şiddet kullanacak. Arap sözcüler İsrail’in varlığına yönelik tehditler dile getirdikçe, İsrailliler Araplarla barışın mümkün olmadığına o kadar ikna oluyor. Her iki taraftaki şiddet eylemleri artmaya devam ederse barışçıl bir çözüme yönelik kesinlikle hiçbir şey başarılamaz. Bu nedenle bölgedeki, Birleşmiş Milletler ve büyük güçlerin önündeki en acil konu, şiddeti durdurmanın yollarını bulmaktır. Şiddet durduğunda, sinirler yatıştığında ve çoktandır yok olan barış umutları yeniden canlandığında bile, büyük, kapsamlı bir barış planının belirli bir anda hazırlanıp tüm taraflarca kabul edilmesi pek olası görülmüyor. Ancak eninde sonunda, Birleşmiş Milletler bünyesinde Arapların, özellikle de Filistinlilerin ve İsraillilerin temsilcileri bir araya gelmeli ve somut anlaşmalar aramalı ve bu anlaşmalar resmi, kamuya açık ve yazılı belgelerde yer almalıdır.

Psikolojik ve askeri çözülmeler sağlansa ve sonunda pratik bir siyasi çözüm bulunabilse bile, Filistin gerçek barıştan hala çok uzakta olacaktır. Onca yıldır yaşanan acı çatışmalardan sonra, İsrail ile Arap devletleri arasında “normal” siyasi ve ekonomik bağların hızla kurulacağını ve Yahudiler ile Araplar arasında karşılıklı güven ve dostane kişisel ilişkilerin hızla gelişeceğini varsaymak gerçekçi değil. Uzun vadede yeniden inşa ve uzlaşma görevlerini ilerletme konusunda asıl sorumluluğu Yahudiler ve Araplar üstlenmelidir. Orta Doğu’da bir çözüm inşa etmenin önündeki en büyük engellerden birinin, mevcut koşullar altında şu anda veya öngörülebilir gelecekte barışın mümkün olmayacağına dair tüm taraflarda yaygın olarak paylaşılan inanç olduğuna şüphe yok. Bu karamsar görüş, her iki tarafın da düşmanın barıştan hiçbir çıkarı olmadığı yönündeki alaycı yargısıyla güçleniyor. Her iki tarafta da birbirlerini barış istememekle suçlamakta.

Bugün Orta Doğu’nun asıl trajedisi, insanların iyi bir hayattan keyif alamamasıdır. Birçoğu için fiziksel koşullar zorludur ve özgür değildir. Çok sayıda genç nesil, değerli gençliklerini öldürmeyi öğrenmekle harcıyor ve bu şekilde bedenleri ve zihinleri, toplumlarının acilen ihtiyaç duyduğu yapıcı işleri yapma şansından mahrum kalıyor. Bölgedeki çoğu erkek ve kadının geleceğin kendileri ve çocukları için neler getireceğine dair korku, nefret ve kaygı zihinlerini dolduruyor; neşe, amaç ve yaşamı genişleten şeyler dışlanıyor. Ancak zihnin ötesinde bir insanın ve parçası olduğu daha geniş bir topluluğun ruhu veya ruhu vardır. İnsanlardaki ve uluslardaki en derin değerlere, insanlık genelinde hem yapıcı hem de yıkıcı şekillerde meydan okunduğu bir zamanda, dünya toplumu, Yahudilerin ve Filistinlilerin yapıcı dehasını iç çatışmalarda kaybetmeyi göze alamaz. Herkes için önemli olan asıl mesele, Orta Doğu’daki günümüz yaşamının tüm insanları tehlikeye atan kısır olumsuzluklarının, henüz insanlar arasında bilinmeyen veya görülmeyen bir insani işbirliği modeline dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğidir.

Bugün, Orta Doğu uluslarının, daha önce görülmemiş bir işbirliği içinde, başka yerlerde çok tanıdık olan kaba ve modası geçmiş şiddet ve savaş modellerine battıkları görülüyor. Ancak umutsuz durumlar yoktur, yalnızca umutsuz insanlar vardır. Bu karanlık günlerde, trajedinin her iki tarafında da insanlığın durumu ve insanların ruhuyla derinden ilgilenen umutlu insanlar bulunmaktadır

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Araf’taki Ülke Türkiye

HIZLI YORUM YAPVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.